biserica ortodoxa muenchen romana

Convocare Adunare Generală Parohială 2022 (Einberufung Mitgliederversammlung)


Convocare Adunare Generală Parohială
(Einberufung Mitgliederversammlung)

Rumänisch Orthodoxe Kirchengemeinde “ Verkündigung “ e.V. München
Fasangartenstraße 127 a , 81549 München
…………………………………………………………………………………………………………….. …….
Telefon : 089 69396509; www.buna-vestire.de
Convocare Adunare Generală Parohială
(Einberufung Mitgliederversammlung)

In conformitate cu §8, aliniatul 1. si 2. din statutul parohiei ortodoxe române “Buna-Vestire” din München, se convoacă Adunarea parohială in şedintă ordinară – anuală, pentru data de duminică 26.02.20231 ora 12:30, imediat după terminarea Sfintei Liturghii, in interiorul bisericii, la adresa Fasangartenstr. 127a, 81549 München cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Raportul de activitate al preotului pe anul 2022
2. Raportul financiar-contabil pe anul 2022
3. Raportul Comisiei de cenzori şi descărcarea casieriei pe anul 2022
4. Diverse

München, 12.02.2023
Preşedinte Preasfintia Sa Episcopul Sofian Brasoveanul

1 Dacă la data fixată pentru Adunarea parohială nu se întruneşte numărul necesar de membri (cel putin o treime din numarul total al membrilor de drept), lucrările Adunării se vor amâna cu o săptămână mai târziu, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră (duminica 26.02.2022 ora 12:30). Atunci, Adunarea parohială va fi valabil constituită cu prezenţa oricărui număr de membri prezenţi.

Convocare Adunare Generala 2022